HÅLLBARHETS–
ARBETE 2022

Kungliga Operans

I KORTHET

»Vårt samhälle står inför betydande utmaningar. Vi behöver alla vara engagerade i att möta dessa utmaningar, som individer och organisationer. Kungliga Operan bidrar till utvecklingen mot en mer hållbar värld genom ett hållbart förhållningssätt både på och utanför scenen.«

Fredrik Lindgren VD

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

De flesta är nog överens om att hållbarhet är något bra. Men vad menar man egentligen med hållbarhet? Det handlar inte bara om miljö och klimat, som man kanske kan tro. Det finns tre dimensioner av hållbarhet, som alla är viktiga:

- Social hållbarhet, som bland annat handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.

- Ekologisk hållbarhet, som bland annat handlar om att hushålla med naturresurser, utan att skada ekosystem och naturresurser på lång sikt.

- Ekonomisk hållbarhet, som bland annat handlar om ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten, samt om hållbar produktion och konsumtion. År 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, en handlingsplan som kallas för Agenda 2030. När vi på Kungliga Operan sysslar med hållbarhet anknyter vi alltid till något av dessa mål. Vi har ett särskilt fokus på sju mål som löpande återkommer i denna skrift.

VAD ÄR HÅLLBARHET?

För vår verksamhet handlar social hållbarhet om att utveckla relevant konst, vara nyskapande
och samtidigt vårda och exponera vårt kulturarv så att det kommer så många till del som möjligt.
I vårt uppdrag från regeringen innebär det bland annat att vi ska beställa och framföra nya verk inom balett och opera med en extra ansträngning att nå barn och unga.

Det betyder också att vi ska vara tillgängliga för så många som möjligt och arbeta i största möjliga utsträckning att nå publik som kommer från
olika samhällsgrupper med olika bakgrund.

I begreppet social hållbarhet ingår också
vår omsorg om våra medarbetare och
att Kungliga Operan uppfattas som
en attraktiv arbetsgivare.

SOCIAL HÅLLBARHET

för Kungliga Operan

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Ett av Operans viktigaste uppdrag är att skapa angelägna föreställningar för barn och unga samt
göra det möjligt för dem att utöva kultur. I över
20 år har Unga på Operan skapat förutsättningar
för att så många barn som möjligt ska mötas
av vår scenkonst; opera, balett och dans.

Under 2022 nådde Unga på Operan
cirka 49 000 barn, unga och vuxna med
föreställningar, konserter, pedagogiska
aktiviteter, uppsökande verksamhet och
guidade visningar. Vi vill öka och fördjupa
barns och ungas kunskap om opera, balett
och dans. Det ingår i vårt uppdrag från
staten att vårt arbete ska ha ett tydligt
barn-, jämställdhets-, tillgänglighets-
och mångfaldsperspektiv.

Social hållbarhet 2022:

UNGA PÅ OPERAN

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Som vilket annat företag som helst har Operan en miljöpåverkan med sin verksamhet. Den genererar resor, transporter och förbrukning av olika typer av material och våra lokaler kräver uppvärmning och ventilation. Det är vårt ansvar att ta vara på den förbättrings-potential som finns, och göra vad vi kan för att hantera de effekter på miljön som vår verksamhet har.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

på Kungliga Operan

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Operan har under 2022 påbörjat arbetet med att byta ut all vår belysning till LED-ljus. Eftersom exempelvis scenljus drar mycket energi är bytet högt prioriterat för oss. Under 2022 har vi också börjat, där det är möjligt, ställa om till närvarostyrd belysning i Operahuset, för att på så vis minska vår påverkan på miljön, och minska våra kostnader.

 EFFEKTIVISERING
AV ELFÖRBRUKNING

Ekologisk hållbarhet 2022: 

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Kungliga Operan är inte ett vanligt privatägt företag och inte heller en myndighet – vi är ett av staten helägt aktiebolag. Verksamheten har inte som syfte att ge överskott eller utdelning. Däremot ska Operan, enligt uppdraget från staten, ha ett eget kapital som ger en stabil grund för vår verksamhet. Långsiktigt hållbara relationer med leverantörer och andra som påverkar vår verksamhet är en förutsättning för ett ansvarsfullt företagande. Våra inköp ska därför kännetecknas av affärsmässig korrekthet, objektivitet och ärlighet med iakttagande av god affärssed. Detta kallas för god affärsetik i värdekedjan och är mycket viktigt för Operan.

på Kungliga Operan

EKONOMISK HÅLLBARHET

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Operan köper varor och tjänster från ett stort antal företag, cirka 1 400 olika leverantörer per år. Våra leveran-törer finns förutom i Sverige, främst i europeiska länder som är nischade inom scenkonst och scenteknik. Vid val av leverantör tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekter såsom miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Det är med andra ord inte bara hållbarheten i vår egen verksamhet som vi bryr oss om utan även hållbarhet hos företag som levererar varor och tjänster till oss. På så vis kan vi påverka företag i tredje led att välja hållbara produktionsförutsättningar.

I vår uppförandekod för leverantörer klargör vi de krav vi har på ansvarsfullt företagande i frågor som rör miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, antikorruption, affärs-etik och mångfald. Samtliga leverantörer som Operan ingår nytt avtal med, måste skriva under denna uppförandekod.

ANSVARSTAGANDE I LEVERANTÖRSLEDET

Ekonomisk hållbarhet 2022:

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Naturligtvis har vi på Kungliga Operan saker som vi behöver bli bättre på och som vi kämpar med. Hållbarhetsarbete handlar ofta om en balansgång: hur genomför man en konstnärlig produktion som bidrar till social hållbarhet, utan att samtidigt bidra till negativa effekter på klimat och miljö i form av utsläpp eller energiförbrukning? Vi försöker se oss själva i spegeln, identifiera de brister och utmaningar som vi har, och arbeta aktivt och systematiskt för att nå konstruktiva lösningar.

UTMANINGAR

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Resor är en ofrånkomlig del av verksamheten för ett operahus med ambitionen att presentera opera och balett i världsklass. Sångare och dirigenter som inte bor i Sverige flygs oftast hit men vi tittar alltid på hållbara alternativ om så är möjligt. Antalet resor har under 2022 ökat jämfört med föregående år, då pandemin tvingade oss att hålla stängt, men det är värt att notera att resorna faktiskt är på en lägre nivå nu än vad de var innan pandemin.

Operahuset i sig är en utmaning, eftersom det är så gammalt och i stort behov av renovering. Det innebär bland annat att värmen inte stannar i huset. En annan konkret sidoeffekt av husets renoveringsbehov är att vi tvingas minska vårt utbud till publiken och ställa in våra omtyckta sommarkonserter under 2023 eftersom fasaden måste renoveras. Under 2022 presenterade vi 28 sommarkonserter.

UTMANINGAR

Finansiering till Operan Play är en utmaning.
Vi vill gärna att denna tjänst ska vara gratis och fri för alla. Samtidigt är det väldigt dyrt att driva en strömningstjänst av hög kvalitet avgiftsfritt, inte minst på grund av rättig-heter kopplade till framföranden av operor och baletter.

Det finns även en mer långsiktig utmaning: Kungliga Operan är till för alla, men alla kan inte nås av våra konst-former. Att öka intresset och engagemanget kring våra konstformer opera och balett och deras relevans är ett ständigt pågående arbete.

UTMANINGAR

NÅGRA EXEMPEL

DETTA HÄNDE

2022

Under 2022 har Unga på Operan fortsatt att utveckla webbserien Det magiska huset för Operans digitala kanal Operan Play.

Det magiska huset fungerar som ett sätt att öppna dörrarna till allt som händer bakom scenen, före, under och efter föreställningarna, och vänder sig till elever och lärare i lågstadiet. Serien är intressant att titta på för många årskurser.

I dagsläget finns tio avsnitt av serien publicerade, men fler är på väg – det finns mycket att berätta om och visa upp av vår verksamhet. Vi har nått många barn och många klassrum under åren – sammanlagt har Det magiska huset cirka 30 000 visningar, varav cirka 15 000 under 2022.

OPERAN PLAY OCH
DET MAGISKA HUSET

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

2022 tilldelades Kungliga Operan S:t Julian-priset av Stockholms stad, i kategorin Tillgänglig information och kommunikation. Operan fick priset för det tydliga arbetet med information och kommunikation och samspel med besökande för att de ska kunna tillgodogöra sig och ta del av verksamhetens utbud oberoende av funktionsförmåga.

S:T JULIAN–PRISET

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Kungliga Operan och Dramaten bygger just nu nya ateljéer, verkstäder och repetitionslokaler i Flemingsberg. Beslutet att finnas just där är en del i vårt arbete med att nå människor som aldrig tidigare varit på Operan, och ingår i vårt arbete med social hållbarhet.

Operan och Huddinge kommun påbörjade tillsammans under 2022 ett samarbete med de fyra grundskolor som ligger i närområdet. Det innebär att skolorna återkommande erbjuds föreställningar, konserter, workshops och guidade turer på Operan och i de framtida nya ateljéerna, verkstäderna och repetitionslokalerna.

När vi spelade operan Ariadne på Naxos hösten 2022 bjöds boende i närområdet Flemingsberg men även hela Huddinge kommun in till Operan för att se på genrepet för detta klassiska verk.

HEJ FLEMINGSBERG!

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Operan strävar efter en jämn könsfördelning. Den är fortsatt mycket jämn, där 48 procent är kvinnor och 52 procent är män bland de fast anställda. Den årliga lönekartläggningen för 2022 visade att som tidigare år fick anställda vid Operan lika lön för lika arbete oavsett kön.

Operan har som målsättning att även inom de konstnärliga teamen (regissör, dirigent, scenograf, kostymdesigner, ljus-, ljud- och videodesigner, maskdesigner, m.fl.) samt bland upphovspersonerna (koreograf, tonsättare och librettist) ha en jämn könsfördelning och uppnådde för 2022 sitt mål med 42% kvinnor och 58% män.

MÅL FÖR
JÄMSTÄLLDHET UPPNÅTT

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Mats Larsson Gothes opera Löftet var Operans första »återvinningsopera«, ett uppmärksammat pilotprojekt med målsätt-ningen att använda största möjliga andel åter-vunnet material vid framtagandet av kostym, scenografi och rekvisita.

Löftet var ett beställningsverk från Kungliga Operan och hade urpremiär på minnesdagen för förintelsen, 27 januari 2022. Den är baserad på librettisten Susanne Markos föräldrars historia under andra världskrigets fasor.

Operan fick mycket positivt mottagande, både för verket i sig, för sopranen Hanna Husáhrs insats i huvudrollen, för kostymdesignern Nina Sandströms hållbarhetsarbete vid framtagandet av kostymerna och för musikchefen Alan Gilberts dirigering av Kungliga Hovkapellet. Föreställ-ningen livesändes på Folkets Hus och Parker, OperaVision och Sveriges Radio P2.

FÖRSTA ÅTERVINNINGS–OPERAN

Fördjupa dig i ämnet
LÄS MER HÄR»

Läs hela rapporten som pdf här »

År 2023 firar Kungliga Operan 250 år och vi firar hela året med ett sprängfyllt utbud av opera, balett, musikal, modern dans, konserter och produktioner för barn och unga.

Läs om alla föreställningar och köp biljetter här »

KUNGLIGA OPERANS

SJU FOKUSMÅL

från Agenda 2030

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Lindgren
PROJEKTLEDARE Tomas Hultman
REDAKTÖR Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
BILDREDAKTÖR Anna Arkbrant
GRAFISK FORM Magnus Israelsson
3D Wang & Söderström
FOTO Sören Vilks, Nils Emil Nylander, Beata Cervin,
Markus Gårder, Sara P Borgström, Eric Börjesson